Breaking News

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยงานการเงินกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวาปีปทุม ได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

About fd

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น